NUMACONCEPT
MARKA TESCİL BELGEMİZ

 

Kuruluş ve Sürdürebilirlik

 

Numa Concept San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.Nisan.2021 yılında lazer kesim dekorasyon ürünleri E-Ticaret sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır. Uşak/Merkez konumunda faaliyete başlayan işletmemiz, faaliyet alanlarının ve müşteri hacimlerini her geçen gün büyütmekte ve envanterine giren ek makinalardan sonra Eylül 2021 yılında ihracat satışlarına da başlamıştır.. Numa Concept sektöre girdiği 2021 yılından itibaren hedeflediği üretim gücüne bağlı, makul fiyata en üst düzeyde kalite ilkelerine bağlılığını sürdürmekte ve sürdürecektir.

Reklamlama faaliyetleri, internet ağlarındaki bulunabilirlik ve memnun müşterilerin referansları ile süreklilik sağladığımız üretim gücüne güveniyoruz. Bu güvendiğimiz üretim gücü sayesinde  bütçe kaygısı yaşamıyor, hammadde firmaları ile stabil anlaşmalar yapabiliyor ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmiyoruz. Hammaddenin alım gücü ve makina envanterimizdeki üretim kabiliyeti sebebiyle her daim hızlı ve makul fiyata üretim imkanı sunmaktayız. Bütün bunların yanı sıra Numa Concept tüketici dostu bir işletme olarak, düşük döviz kurunda stoğunu oluşturduğu hammaddeyi döviz dalgalanması bahanesi ile müşterisine yüksek fiyatlarla yansıtmamaktadır. Nisan 2021 yılında başlattığımız ve 2021 son çeyreğinde faaliyete girmiş olan Avrupa’ya satış faaliyetlerimiz sayesinde ihracattan kazanılacak dövizle yerli satıştaki döviz yükünü azaltarak müşterilerimize daha uygun fiyatlar sunmayı planlıyoruz.


Establishment and Sustainability


 Numa Concept San. ve Tic. Ltd. Sti. In April 20, 2021, laser cutting decoration products started its activities in the E-Commerce sector. Our business, which started its operations in the Uşak/Center location, is expanding its fields of activity and customer volumes day by day, and started export sales in September 2021 after the additional machines that entered its inventory. and will continue to be committed to its principles.


We rely on the production power that we provide continuity with advertising activities, availability in internet networks and references from satisfied customers. Thanks to this production power we rely on, we do not have budgetary concerns, we can make stable agreements with raw material companies and we are not affected by fluctuations in exchange rates. Due to the purchasing power of the raw material and the production capability in our machinery inventory, we always offer fast and reasonable price production. In addition to all these, Numa Concept, as a consumer-friendly business, does not reflect the raw material it stocks at low exchange rates to its customers at high prices, on the pretext of foreign exchange fluctuations. Thanks to our sales activities to Europe, which we started in April 2021 and became operational in the last quarter of 2021, we plan to offer more affordable prices to our customers by reducing the foreign exchange burden in domestic sales with the foreign currency to be earned from exports.

 

Faaliyet Alanları

Numa Concept kuruluşunun ilk aşamasında ahşap duvar dekorasyon ürünleri, lazer kesim, maket kesim, kumaş kesim,keçe kesim,pleksi kesim gibi alanlarda faaliyet göstererek başlamıştır. 2021 yılında ahşap ve pleksi duvar dekorasyon üretiminde çok çeşitlilik, hammadde tedarik gücü, tasarımsal kabiliyetler ve müşteri ilişkilerimiz bizi ahşap dekorasyon alanındaki e-ticaret faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaya doğru sürükledi. Numa Concept Türkiye geneline her türlü ihtiyacı hitap eden kaliteli ahşap dekorasyon üretim gücündeki avantajlarla makul fiyatlara sunmaktadır. Numa Concept şu anda faaliyet alanının odak noktasına ahşap ve Pleksi duvar dekorasyon ürünlerini önceliğe alarak daha az maliyete üretim, daha çok tasarım ve daha iyi lojistik üzerine çalışmaktadır. Şu anda günümüzde tüm Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de sunum yapacak altyapıyı hazırladık ve transport işlemleri için birçok  firma ile anlaşma sağladık. 2021 sonbahar aylarında yurtdışı ihracatlarımız vizyon planımıza dahil edilerek arge çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz.


Fields of Activity


In the first stage of its establishment, Numa Concept started by operating in areas such as wooden wall decoration products, laser cutting, model cutting, fabric cutting, felt cutting, plexi cutting. In 2021, the diversity in wood and plexi wall decoration production, raw material supply power, design capabilities and customer relations led us to intensify our e-commerce activities in the field of wood decoration. Numa Concept offers quality wooden decorations that address all kinds of needs throughout Turkey at reasonable prices with the advantages in its production power. Numa Concept is currently working on less costly production, more design and better logistics by prioritizing wood and Plexi wall decoration products at the focal point of its field of activity. Today, we have prepared the infrastructure to make presentations to European countries as well as Turkey, and we have made agreements with many companies for transport operations. We are about to complete our R&D studies by including our overseas exports in our vision plan in the autumn of 2021.

Envanter ve Fiyat Politikamız

Numa Concept 150W profesyonel lazer makinalarımız ile aktif hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra CNC Router makinamız ve Solvent Baskı makinelerimiz bulunmaktadır. Numa Concept olarak müşterilerimize her daim uygun fiyatlar sunabilmekteyiz. Makina envanterlerindeki maliyet avantajımız, yedek parça, lojistik ve makina altyapısındaki tüm imkanlarımız buna olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, hammadde alım gücümüz, döviz kurlarının dalgalanmasından etkilenmeyecek düzeyde olup, belirli dönemlerdeki döviz dalgalanmalarını abzorbe edebilecek üretim hattı ve ham madde tedarik imkanlarımız bulunmaktadır.


Our Inventory and Pricing Policy

Numa Concept provides active service with our 130W professional laser machines. In addition, we have CNC Router machine and Solvent Printing machines. As Numa Concept, we can always offer reasonable prices to our customers. Our cost advantage in machinery inventories, spare parts, logistics and all our possibilities in machinery infrastructure enable this. In addition, our raw material purchasing power is at a level that is not affected by the fluctuations of exchange rates, and we have production lines and raw material supply opportunities that can absorb foreign currency fluctuations in certain periods.


Üreticiden Tüketiciye

Tüm lazer kesim ürünlerimiz üreticiden direkt tüketiciye ulaşıyor. Bu nedenle fiyatlarımız piyasa nezdinde daha uygundur.


www.numaconcept.com.tr | Numa Concept Gift site painting, souvenir site gift plexi cut laser cut magnet Personalized Products We bring unique works of art designed with supernatural improvisations together with you, our valued customers. We undertake the decor of your living spaces as Numa Concept. | Our site is T.C. It is an E-Commerce site whose registration has been verified in the Ministry of Commerce Electronic Trade Information System, where you can shop safely.

We are a manufacturing and export company.